یکی از مهمترین خطرات زیست محیطی که در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، مسئله کمبود آب است. در کشور ما متاسفانه سالیان متوالی است که با کمبود بارندگی در کشور مواجه هستیم که همین مسئله منجر به کم شدن ذخایر آبی گشته است. حامیان محیط زیست همواره در سخنرانی ها و جلسات خود از مردم می خواهند که میزان مصارف آبی خود را به حداقل ممکن برسانند تا از این طریق حداقل در حفظ ذخایر آبی موجود، کوتاهی به عمل نیاید زیرا در غیر این صورت، ایران در سال های آینده، دچار یک خشکسالی بسیار خطرناک و طولانی مدت خواهد شد به گونه ای که این خشکسالی، مهاجرت جمع کثیری از مردم را به دنبال خواهد داشت.

همه ما می دانیم که بخش عمده از مصارف آبی، ناشی از هدر فتن آب است. منظور ما از هدر رفتن آب، تنها باز ماندن طولانی مدت شیر آب، دوش گرفتن طولانی مدت و… نیست. بلکه در برخی از امور، ما می توانیم به جای آب، از روش های دیگری برای رفع مسله خود استفاده کنیم. برای مثال، شستن اتومبیل، یکی از همین موارد است.

تعداد خودروهای شخصی در کشور زیاد است و اگر هر خودرو بخواهد حداقل ماهی یکبار به کارواش مراجعه کند، چه اتفاقی خواهد افتاد:

1-   در هر ماه، حجم زیادی از ذخایر آبی کشور به هدر خواهد رفت و همین موضوع یعنی یک زنگ خطر برای ما.

2-   در زمان مراجعه به کارواش، بخشی از سوخت خودرو برای این منظور هدر می رود. در نتیجه مراجعه به کارواش نه تنها بر روی میزان مصرف سوخت های فسیلی تاثیر گذار است بلکه سوختن این مواد، آلاینده هایی را به هوا اضافه کرده که تراکم زیاد آلودگی منجر به کاهش بارندگی خواهد شد.

همان گونه که متوجه شدید، شستن خودرو در کارواش، از چند بعد به محیط زیست آسیب خواهد زد. اما حتما این سوال برای شما پیش آمده که راه حل چیست؟ ما به شما استفاده از خدمات کارواش سیار را پیشنهاد می کنیم.

مزایای استفاده از خدمات کارواش سیار

کارواش سیار با ارائه خدمات شست و شوی خودرو در محل باعث می شود که:

1-   در وقت شما صرفه جویی شود. زیرا نیازی نیست که بخشی از روز خود را در ترافیک برای رسیدن به کارواش سپری کنید.

2-   میزان مصرف سوخت کم شده و در نتیجه حجم آلودگی هوا کاهش خواهد یافت.

3-   از طرفی کارواش سیار با استفاده از خدمات شست و شوی خودرو بدون آّب، منجر به حفظ منابع آبی کشور شده و در نتیجه یک حامی زیست محیطی به حساب می آید.

نظر 0

پیام بگذارید