چه در کارواش های نانو بخار سیار و چه ثابت، به این مسئله باید توجه داشت که نوع نازلی که انتخاب کرده اید، بهترین کارایی را ارائه کند. اما لازم به ذکر است که در انتخاب نازل پاشش آب باید به نکات مختلفی توجه داشت به عبارت دیگر فاکتورهایی وجود دارد که متناسب با آن ها، باید نازل مناسبی را انتخاب نمود که در این مقاله به بررسی هر یک از این عوامل می پردازیم. قبل از هر چیز به این مسئله توجه داشته باشید که حتی اگر همه تجهیزات و عوامل موثر در کیفیت کارواش نانو بخار ایده آل باشد ولی نازل مناسبی انتخاب نشود، به کیفیت دلخواه دست پیدا نخواهید کرد:

1-   دمای آب مورد استفاده

با توجه به این که این امکان وجود دارد که در استفاده از بخار، لازم باشد که گاهی دمای آب را بسیار بالا برد تا کیفیت شست و شو افزایش یابد، لذا نازلی باید برای کارواش نانو بخار انتخاب شود که قابلیت تحمل دمای بالا را داشته باشد و آسیبی به نازل وارد نشود و از طرفی بتواند بخار آب با دمای بالا را از خود عبور دهد.

2-   محل ورود آب به نازل

در برخی از نازل ها، ورودی آب و در نتیجه بخار آب در قسمت عقبی نازل و برخی دیگر در قسمت جلویی قرار گرفته است که با توجه به نوع کارایی آن ها، باید انتخاب شوند.

3-   محل اتصال نازل

در قسمتی که نازل به مخزن بخار آب متصل شده است، این اتصال باید مقاومت داشته باشد به گونه ای که هم به راحتی جدا نشود و هم این که نازل در اثر رطوبت، دچار زنگ زدگی و یا خوردگی نشود.

4-   مقاومت در برابر مواد شوینده

گاها ممکن است که نیاز به استفاده از مواد شوینده در کنار استفاده از بخار آب، برای شستن لکه های بسیار سرسخت وجود داشته باشد. در این صورت باید نازلی انتخاب شود که در زمان استفاده از این مواد، آسیبی ندیده و مواد شوینده منجر به خوردگی نازل نشوند.

5-   توجه به فشار پاشش

هر یک از نازل هایی که برای کارواش ها انتخاب می شود، آستانه تحمل به خصوصی برای فشار بخار آب دارد لذا از همان ابتدا در زمان انتخاب نازل پاشش آب، متناسب با نیاز خود، نازلی را خریداری کنید که بتواند فشار بخار آب مد نظر را تحمل کند. البته برخی از نازل ها نیز وجود دارد که امکان تغییر فشار بخار آب در آن ها وجود دارد و در نتیجه کارایی بالاتری خواهند داشت.

نظر 0

پیام بگذارید