قبل از معرفی کارواش های نانو به جهان و شروع به فعالیت آن ها، همه مردم برای تمیز کردن خودروهای خود یا در منزل اقدام به این کار کرده و یا به کارواش ها مراجعه می کردند و در این دو روش، با استفاده از آب فراوان، ماشین خود را می شستند اما مسلما این کار بدترین لطمه به محیط زیست و منابع طبیعی بوده است. تا این که با راه اندازی کارواش های نانو، توجه اکثر مردم به این روش جلب شده و به دلیل مزیت ها و برتری هایی که نسبت به کارواش های سنتی دارند، توانسته اند که محبوبیت زیادی را به دست بیاورند. ما در این مقاله قصد داریم که در جهت افزایش سطح آگاهی شما و انتخاب عاقلانه میان کارواش نانو و کارواش سنتی، معایب کاراش سنتی را بیان و قضاوت را به خودتان واگذار کنیم.

معایب استفاده از کارواش سنتی

در کارواش های سنتی، خودروها با آب و کف شسته می شوند. اما این روش چندین عیب بزرگ دارد:

1-   بدترین و بزرگ ترین عیبی که در این روش وجود دارد، مصرف بیش از حد آب است که این مسئله به ویژه در زمان کمبود منابع آبی، اهمیت بیشتری یافته است.

2-   در هر بار شستن ماشین در کارواش، حجم عمده ای از مواد شوینده وارد فضلاب ها و زمین شده که به مرور زمان به آب های زیر زمینی نفوذ کرده و منجر به آلوده شدن این منبع آبی خواهد شد.

3-   زمانی که شما قصد دارید برای شستن ماشین به کارواش بروید، بخشی از سوخت خودرو، به همین دلیل هدر می رود. این مسئله نه تنها باعث کاهش تدریجی سوخت های فسیلی می گردد بلکه سوختن این مواد، منجر به افزایش آلودگی هوا شده و در واقع شما با رفتن به کارواش های سنتی، چندین لطمه بزرگ به محیط زیست – از یک سو در مصرف مواد طبیعی و از طرف در راستای افزایش آلودگی محیط وارد می کنید.

4-   نکته دیگر که لازم به ذکر است، بحث اتلاف وقت برای مراجعه به کارواش های سنتی است. شما در هر بار رفتن به کارواش، باید مدت زمان زیادی را در ترافیک تلف کنید و در نتیجه این مسئله وقت گیر خواهد بود و جالب این که در حال بازگشت از کارواش، در همین ترافیک ممکن است که مجددا خودروی شما کثیف شود.

همان گونه که متوجه شدید، کارواش های سنتی، لطمه بزرگی به محیط زیست وارد کرده و به همین دلیل با شروع به کار کارواش های نانو، ترجیح بر این است که کارواش های سنتی رها شده و از خدمات کارواش نانو استفاده کنید.

 

نظر 0

پیام بگذارید