یکی از اقداماتی که اخیرا در جهت جلوگیری از پوسیدگی و خراب شدن بدنه خودروها انجام گرفته است، استفاده از محافظ بدنه نانو است. این مواد که براساس فناوری نانو تولید شده اند، مزیت های زیر را در افزایش طول عمر خودروی شما دارند:
نانو كردن بدنه ماشين
نانو كردن بدنه ماشين

1-   تمیزی ماندگار خودرو و ایجاد شفافیت قابل توجه در بدنه

2-   ایجاد خاصیت آب گریزی بر روی بدنه و در نتیجه جلوگیری از نشستن غبار بر روی اتومبیل

3-   جلوگیری از پوسیدگی رطوبتی خودرو

4-   سهولت در نظافت خودرو پس از اعمال مواد محافظ نانو بر روی بدنه

5-   حذف آسان لکه های روی خودروی دارای محافظ بدنه نانو