گاها بر روی بدنه خودروی شما، خش های ریز زیادی وجود دارد که منجر شده است به دلیل تراکم زیاد، نه تنها بدنه خودرو درخشندگی خود را از دست بدهد  بلکه نمای زیبای ماشین شما را کم کند. لذا پولیش خودرو با کمک مواد دارای خاصیت سایندگی باعث می شود که:
پولیش ماشین
پولیش ماشین

1-   یک لایه بسیار نازک از روی رنگ ماشین برداشته شده و در نتیجه تمامی این خش ها و خطوط ریز از بین بروند.

2-   بسته به نوع پولیش انتخابی، شما می توانید حتی خش های عمقی را نیز از روی بدنه خودرو حذف کنید.

3-   حتی اگر لکه های روی بدنه اتومبیل باقی مانده است که ماندگار شده و به راحتی حذف نمی شوند، با پولیش ماشین می توانید خودروی خود را از این لکه ها پاک کنید.